CỎ NHÂN TẠO MDS-VX20

– Mã Sản Phẩm: MDS-VX20

– Màu Sắc: Xanh Đậm

– Số Mũi Khâu: 11.550 mũi/ m2