CỎ NHÂN TẠO MDS-V30

– Mã Sản Phẩm: MDS-V30

– Màu Sắc: Xanh Đậm

– Số Mũi Khâu: 17.850 mũi/ m2