CỎ NHÂN TẠO MDS-V20

– Mã Sản Phẩm: MDS-V20

– Màu Sắc: Xanh Đậm

– Số Mũi Khâu: 17.850 mũi/ m2