Thanh lý cỏ nhân tạo toàn quốc giá rẻ, mới 40 – 50%